11 listopada


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W 1918 roku po 123 latach pod zaborami dokonanymi przez Rosję, Prusy i Austrię.
Obchodzone jest co roku 11 listopada, upamiętniające  rocznice odzyskania przez Naród Polski Niepodległości.
Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989. Pomnik Pamięci w Grodzisku Wielkopolskim - stare fotoKomentarze