Muzeum Ziemi Grodziskiej

Dwór Łubieńskich - siedziba muzeum, widok od strony parku

Pierwsze Muzeum Ziemi Grodziskiej powstało w 1937 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta  Romana Mazurkiewicza W wyniku działań wojennych muzeum zostało zlikwidowane, a zbiory w większości bezpowrotnie utracone. W 1967 roku w dwóch małych pomieszczeniach miejscowego domu kultury założono kolejne, dzisiejsze muzeum. Aż do śmierci w 1989 roku jego dyrektorem był grodziski kolekcjoner i fotograf, Edward Pawłowski. W tym też roku muzeum zawiesiło działalność. W 1991 roku, po przenosinach do dwóch pomieszczeń stopniowo remontowanego Dworu Łubieńskich muzeum wznowiło działalność, a funkcję kustosza objął Dariusz Matuszewski. Z biegiem lat zyskiwało kolejne wyremontowane pomieszczenia Dworu, a także wzbogaciło się o wystawę plenerową.

Wystawa obejmuje eksponaty archeologiczne, etnograficzne, historyczne (archiwalia dotyczące organizacji społecznych działających w mieście), militarne (broń, odznaczenia, mundury, a na wystawie plenerowej ekspozycja sprzętu pancernego) i piwowarskie. W muzeum znajduje się też makieta prezentująca wygląd Grodziska w XIX wieku.
ekspozycja militarna od strony ul. 27 stycznia


Komentarze