15 Sierpnia - 2013

Są dni świąteczne w roku, których wzniosłość i charakter przyćmiewają szarość życia codziennego.
15 sierpnia jest takim dniem.
Jest dniem w którym bycie Polakiem napawa dumą bardziej niż każdego innego dnia.

plakaty z  1920 r. Komentarze