Rower w ArmiiDlaczego rower w armii? 
To cichy pojazd, łatwy w obsłudze, którym można przemieszczać się po terenowych szlakach, świetnie nadaje się do zwiadu. Rower służył żołnierzom do przemieszczania się i przewożenia sprzętu, a walczono pieszo. 

W ramach struktury Wojska Polskiego występowały formacje kolarzy. Ich wyposażenie zależało od rodzaju formacji w jakich służyli. Umundurowanie było odmienne dla oddziałów kolarzy przy kawalerii jak i przy piechocie. Jak się jednak okazuje większość jednostek istniała na papierze lub w formie szkieletowej, co wywołało duże trudności mobilizacyjne w 1939 roku. I tak w ramach poszczególnych formacji wyróżniano: 


1) Przy kompanii zwiadowczej pułku piechoty – pluton kolarzy;
2) W ramach Brygady Kawalerii – szwadron kolarzy;
3) W ramach Dywizji Piechoty – kompania kolarzy;
4) W ramach Pułku Piechoty - pluton kolarzy w kompaniach zwiadu;
5) W ramach Pułku Kawalerii - pluton kolarzy;
6) W ramach Warszawskiej Brygady Pancerno – Motorowej – w szwadronach rozpoznawczych było po plutonie kolarzy,
7) W ramach ON:
- bataliony typu I oraz II drużyny kolarzy przy plutonach łączności
- bataliony typu III oraz IV przy oddziałach łączności patrole kolarzy oraz oddział zwiadowczy z 3 drużyn kolarzy
8 ) W ramach KOP – oddziały kolarzy funkcjonowały prawdopodobnie w ramach plutonów łączności. Rowery w ilościach 6 były na stanie batalionów odwodowych KOP, 7 na stanie wojennych etatów batalionów KOP już od momentu powstania w 1924 roku. 

" My Słowianie "Tzw bibliografia:
starerowery.org
37.pp.fora.pl
polskanarowery.pl

Komentarze