Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2015

Urbanowo

Obraz
Jest to mała mieścina 5 km od Grodziska Wlkp. Wspominam wam dzisiaj o nie z dwóch powodów: nowo wybudowane wiatraki ścieżka pieszo rowerowa. I tak zacznę od początku. Czyli dawno, dawno temu około 1298 roku, już coś  istniało. Nazwa miejscowości pochodzi od rodziny Urbanowskich herbu Prus. 


  W II połowie XIX w. ulepszono drogę pomiędzy Grodziskiem a Opalenicą .  W 1882 roku oddanie linii kolejowej ze stacją w Urbanowie.  Obecnie linii kolejowej nie ma :( W jej miejscu od Opalenicy do Urbanowa jest ddr :)
Mieszkańcy Urbanowa uczestniczyli również  w XIX i XX wiecznych zrywach niepodległościowych. W powstaniu listopadowym  183/31r. Stanisław Żółtowski, Walenty Złotniczak.  W powstaniu styczniowym 1863 r. walczył Marceli Winkler pisarz z majątku.  We  Wiośnie Ludów z 1848 roku  też.  I oczywiście w powstaniu wielkopolskim oraz w wojnie z bolszewikami w latach 1918/20 r.
            Po odzyskaniu niepodległości znacznie ożywiła się aktywność lokalnej społeczności.  W 1930 roku powstała …